ДОСТАВКА И ВРЪЩАНЕ

. ЦЕНА, НАЧИН НА ДОСТАВКА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ

1. Начини на плащане: наложен платеж, банков превод или друг уговорен между страните начин на плащане.

2. Цената на всеки продукт е с включен ДДС. Купувачът заплаща на Продавача възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в интернет страницата на Продавача и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в интернет страницата на Продавача. В случай на техническа грешка на цената, Продавачът незабавно уведомява Купувача за правилната цена на продукта и има право да откаже направена поръчка, поради грешно изписване на реалната й цена. Същото се отнася и в случай на технически проблем възникнал в интернет страницата на Продавача след използване на ваучер или промо код от страна на Купувача. Промо кодовете за отстъпки при закупуване на продукти, не важат за стоки, които вече са намалени, приложена им е друга отстъпка, с изключение на промо кодове, които са изрично упоменати от Продавача и се ползват за допълнителна отстъпка. Отстъпки и промоции не се комбинират една с друга, а се прилага само промоцията с по-голямата отстъпка.

3. Доставките се извършват чрез куриерска фирма Еконт, като поръчките получени до 12:00 часа българско време в работен ден, се изпращат в същия работен ден, освен ако Купувачът не редактира или допълни поръчката след извършването й (в този случай се счита, че поръчката е извършена след окончателно финализиране на избора на продукти и данни за доставка от страна на Купувача).

4. Поръчки получени след 12:00 ч. в работен ден българско време, се изпращат на следващия работен ден. Възможно е при форсмажорни обстоятелства, като забавяне и натоварване в куриерската фирма, лоши метеорологични условия, извънредно положение, големи промо кампании, черен петък, стачки и др., доставката да бъде забавена, като Продавачът не носи отговорност за забавата.

5. Цената на доставката, е както следва: 1) за доставка до офис на Еконт - 5 лева; 2) за доставка до адрес на Купувача – 7 лева; 3) за доставки на поръчки на обща стойност над 99 лева – доставката е безплатна.

6. В случай, че до посочения за доставка адрес на Купувача няма достъп за автомобил, доставката се извършва до мястото, което улицата позволява като крайна и най-близка до адреса за доставка точка.

7. Купувачът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от куриера и ако не отговаря на изискванията или има видими счупвания и дефекти, да откаже приемането й от куриера и да уведоми за това незабавно Продавача. Ако Купувачът не откаже стоката от куриера и не уведоми Продавача, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци. В случай, че при доставяне на стоката Купувачът желае да я откаже и да не я приеме, разходите за транспорт в двете посоки са за негова сметка.

II. ПРЕГЛЕД И ПРАВО НА ОТКАЗ. ГАРАНЦИЯ

8. При доставяне на заявената стока, Купувачът има възможност за преглед и констатиране на недостатъци. В случай, че Купувачът не отправи забележки към стоката, се приема, че я приема без забележки и недостатъци.

9. В случай, че правото на отказ е валидно в зависимост от закупения продукт купувачът има право да го упражни в 14-дневен срок, като върне продукта на адреса на Продавача, за собствена сметка, без видими следи от употреба, без нарушен търговски вид и нарушена опаковка, както и ведно с всички придружаващи го документи (фактура, касов бон, протокол и др.). Транспортните разходи са за сметка на Купувача.

10. Правото на отказ по чл. 50 от ЗЗП не се отнася и за Купувачи физически лица, които закупуват продукти от Продавача с цел използването им в своята търговска или професионална дейност, както и за Купувачи юридически лица.

11. Правото на отказ по чл. 50 от ЗЗП не се прилагат за договори:

1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

2. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

4. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

5. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

6. сключени по време на публичен търг.

12. Правото на отказ по чл. 50 от ЗЗП не се отнася и за Купувачи юридически лица. Упражнявайки правото си на отказ, Купувачът се задължава да върне стоката в търговски вид. Търговски вид означава вид, който да позволява последващата продажба на стоката като нова. Разопаковането на стоката следва да не е довело до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Продавачът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Купувача разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

13. Стока, която при изпробването или разопаковането й има достъп до тялото/епидермиса на лицето използващо я, не подлежи на връщане в 14 дневния срок по-горе.

14. Стоки, отговарящи на хипотезата по т. 25 по-горе, както и стоки които имат количествен измервател (лакове, спрейове, мазила, и др. под.) могат да бъдат върнати в 14-дневния срок само в случай, че не са разопаковани и отворени.

15. За гаранция на стоката се прилагат съответно приложимите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки или Закона за защита на потребителите, който от тях е приложим. Продавачът приема рекламации на адреса си, или по имейл: office@darkbyrior.bg всеки работен ден.

Приложение No 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр на имейл: office@darkbyrior.bg единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До „Май Нейлс” ЕООД, с ЕИК 203632740, със седалище и адрес на управление: ул. Густав Вайганд 3, Пловдив, България:

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

Банковските данни, към които да се възстанови сумата:

Титуляр на сметката (име, фамилия):

IBAN:

Банка:

SWIFT

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

Приложение No 2 - Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

I. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

II. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на сайта ни и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по- късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор и получим обратно стоката. Ще извършим възстановяването по посочена от Вас банкова сметка, като при този случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Допълнителна потребителска информация вижте на интернет страницата ни и Общите условия.